De Dijkjes kavel 222, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie E, nummer 702

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8081LA 19
Publicatiedatum
13-10-2020
Einddatum
24-11-2020
Kaart behorende bij: De Dijkjes kavel 222, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie E, nummer 702 Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

De Dijkjes kavel 222, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie E, nummer 702 (binnengekomen 30 september 2020)
Activiteiten Bouwen en Inrit/uitweg: het bouwen van een woning met bijgebouw en het aanleggen van een uitweg.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.