De Dijkjes kavel 219, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie E, nummer 927

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8081LA 19
Publicatiedatum
22-09-2020
Einddatum
03-11-2020
Kaart behorende bij: De Dijkjes kavel 219, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie E, nummer 927 Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

De Dijkjes kavel 219, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie E, nummer 927 (binnengekomen 10 september 2020)
Activiteiten Bouwen en Planologisch afwijkend gebruik: het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitrit.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.