De Dijkjes fase 3 te Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8081LA 19
Publicatiedatum
28-04-2021
Einddatum
09-06-2021
Kaart behorende bij: De Dijkjes fase 3 te Elburg Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

De Dijkjes fase 3 te Elburg (binnengekomen 22 april 2021)
Activiteit Bouwen: het realiseren van vergunningplichtige kopersopties.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.