De Dijkjes fase 3, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie E, nummer 822

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8081LA 19
Publicatiedatum
13-10-2020
Einddatum
24-11-2020
Kaart behorende bij: De Dijkjes fase 3, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie E, nummer 822 Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

De Dijkjes fase 3, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie E, nummer 822 (binnengekomen 6 oktober 2020)
Activiteit Bouwen: het bouwen van 27 rijtjeswoningen en tien twee-onder-een-kap woningen.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.