De Dijkjes Kavel 58, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie A, nummer 123

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Publicatiedatum
19-11-2019
Einddatum
31-12-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

De Dijkjes Kavel 58, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie A, nummer 123 (binnengekomen 12 november 2019)
Activiteit Bouwen: het bouwen van een woning.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.