De Dijkjes (Kavel 55), Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie E, nummers 702 en 705

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Publicatiedatum
29-10-2019
Einddatum
10-12-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

De Dijkjes (Kavel 55), Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie E, nummers 702 en 705 (binnengekomen 24 oktober 2019)
Activiteit Bouwen: het bouwen van een woning.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.

Uitgelicht