De Dijkjes Fase 3, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie E, diverse nummers

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8081LA 19
Publicatiedatum
26-01-2021
Einddatum
09-03-2021
Kaart behorende bij: De Dijkjes Fase 3, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie E, diverse nummers Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

De Dijkjes Fase 3, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie E, diverse nummers (verzonden 21 januari 2021)
Activiteiten Bouwen, Planologisch afwijkend gebruik en Inrit/uitweg: Het bouwen van 27 rijtjeswoningen, tien twee-onder-een-kapwoningen en het aanleggen van bijbehorende uitwegen.

Tegen de verleende omgevingsvergunning is bezwaar mogelijk.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.