De Dijkjes, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie E, nummers 370, 487 en 566

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Publicatiedatum
26-11-2019
Einddatum
07-01-2020
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

De Dijkjes, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie E, nummers 370, 487 en 566 (binnengekomen 15 november 2019)
Activiteiten Aanleg en Kappen: het aanbrengen van zandcunet en menggranulaat ten behoeve van een bouwweg, het dempen en ontgraven van watergangen en het kappen van negen zwarte elzen, vier essen, een schietwilg, een zomereik en twee berken.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.