De Dijkjes, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie E, nummer 827

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Publicatiedatum
10-06-2021
Einddatum
22-07-2021
Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

binnengekomen 10 juni 2021)
Activiteiten Bouwen en Aanleg: het realiseren van een voetgangersbrug

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.