De Dijkjes Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie E, nummer 487

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Elburg E 487
Publicatiedatum
07-05-2019
Einddatum
18-06-2019
Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

De Dijkjes Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie E, nummer 487 (binnengekomen 26 april 2019)
Activiteit Bouwen: het bouwen van 30 woningen.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.

Uitgelicht