Dassenburcht, Buntgraslaan, Hazenleger en Veldbiesweg, ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummer 9078

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8081LA 19
Publicatiedatum
08-09-2020
Einddatum
20-10-2020
Kaart behorende bij: Dassenburcht, Buntgraslaan, Hazenleger en Veldbiesweg, ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummer 9078 Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Dassenburcht, Buntgraslaan, Hazenleger en Veldbiesweg, ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummer 9078 (binnengekomen 31 augustus 2020)
Activiteiten Bouwen en Inrit/uitweg: het bouwen van 32 woningen met uitritten.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.