Coragestraat 39, 8081 XG Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8081XG 39
Publicatiedatum
19-05-2020
Einddatum
30-06-2020
Kaart behorende bij: Coragestraat 39, 8081 XG Elburg Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Coragestraat 39, 8081 XG Elburg (binnengekomen 14 mei 2020)
Activiteit Bouwen: het aanbouwen van een serre en het vergroten van het gevelkozijn.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.