Coragestraat 39, 8081 XG Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8081XG 39
Publicatiedatum
25-06-2019
Einddatum
06-08-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Coragestraat 39, 8081 XG Elburg (binnengekomen 9 juni 2019)
Activiteit Bouwen: het plaatsen van een luifel bij de voordeur, een raam in de zijgevel, een balkonhek en een erfafscheiding.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.

Uitgelicht