Container plaatsen

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8081VL 70
Publicatiedatum
06-04-2021
Einddatum
18-05-2021
Kaart behorende bij: Container plaatsen Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Er is vergunning verleend voor het tijdelijk mogen plaatsen van een container op de parkeerplaats gelegen opzij van het adres Passestraat 70 in Elburg voor de periode van 30 april t/m 21 mei 2021.
Verzonden: 30 maart 2021. Bezwaar mogelijk. Zie colofon

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.