Centrumplein ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummer 8919

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8081LA 19
Publicatiedatum
05-01-2021
Einddatum
16-02-2021
Kaart behorende bij: Centrumplein ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummer 8919 Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Centrumplein ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummer 8919 (binnengekomen 29 december 2020)
Activiteiten Bouwen en Inrit/uitweg: het bouwen van commerciële ruimten, 18 appartementen met bergingen en het aanleggen van een uitweg.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.