Centrumplein 2 t/m 46, 8084 AZ ’t Harde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8084AZ 2
Publicatiedatum
28-05-2021
Einddatum
09-07-2021
Kaart behorende bij: Centrumplein 2 t/m 46, 8084 AZ ’t Harde Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Activiteiten Bouwen en Planologisch afwijkend gebruik: het bouwen van commerciële ruimten en 18 appartementen met bergingen. (verzonden 28 mei 2021)

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.