Carterrammer Molenweg Elburg

Type bekendmaking
verkeersbesluit
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8081BJ 1
Publicatiedatum
04-05-2021
Einddatum
15-06-2021
Kaart behorende bij: Carterrammer Molenweg Elburg

Beschrijving

De gemeente krijgt geregeld meldingen over een gevoel van onveiligheid op het gedeelte van de Molenweg buiten de bebouwde kom omdat niet alle automobilisten zich aan het inrijverbod houden. Er zijn al diverse mogelijkheden besproken om dit op te lossen, maar telkens bleek het lastig om recht te doen aan de belangen van de aanwonenden en de hulpdiensten.

Nu hebben we een oplossing gevonden waar ook aanwonenden en de hulpdiensten zich in kunnen vinden: een carterrammer. Een carterrammer is een verhoging midden in de weg, waar personenauto's niet overheen kunnen maar voetgangers, fietsers en landbouwverkeer wel. In de Stoopschaarweg ligt een voorbeeld van zo’n carterrammer.

Op de tekening is de locatie aangegeven waar wij de carterrammer willen gaan plaatsen. Mocht u als belanghebbende hier nog niet over zijn benaderd dan kunt u alsnog uw standpunt kenbaar maken, uiterlijk 15 juni 2021.

Wanneer u hier nog vragen over heeft, kunt u contact opnemen met de heer J.J. Ruster.

Bijlagen