Car Care Center, Broeklandstraat 8, 8082 AE Elburg

Type bekendmaking
milieuvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 8082AE 8
Publicatiedatum
28-04-2020
Einddatum
09-06-2020
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij de melding ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer hebben ontvangen en geaccepteerd van: Car Care Center, Broeklandstraat 8, 8082 AE Elburg

De melding heeft betrekking op het veranderen van de inrichting. De volgende activiteiten worden gemeld:
•    het starten van een spot repair ruimte/ poets ruimte

Voornoemde melding is in de periode van 29 april 2020 tot 10 juni 2020 in te zien op het gemeentehuis. U kunt hiervoor een afspraak maken via afspraak.elburg.nl.

U kunt tegen vergoeding van de kosten een kopie van de ter inzage gelegde stukken krijgen.