C.W.A. de Jonghweg 4, 8084 AL ’t Harde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
afgewezen
Locatie (postcode)
  • 8084AL 4
Publicatiedatum
30-06-2020
Einddatum
11-08-2020
Kaart behorende bij: C.W.A. de Jonghweg 4, 8084 AL ’t Harde Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende weigering voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben gedaan:

Beschrijving

C.W.A. de Jonghweg 4, 8084 AL ’t Harde (verzonden 25 juni 2020)
Activiteit Planologisch strijdig gebruik: het tijdelijk bewonen van het vrijstaand bijgebouw.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.