Burgemeester Ulco de Vriesweg 4, 8084 AS ’t Harde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8084AS 4
Publicatiedatum
05-01-2021
Einddatum
16-02-2021
Kaart behorende bij: Burgemeester Ulco de Vriesweg 4, 8084 AS ’t Harde Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Burgemeester Ulco de Vriesweg 4, 8084 AS ’t Harde (verzonden 28 december 2020)
Activiteit Inrit/uitweg: het verplaatsen van de inrit.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.