Burgemeester Ulco de Vriesweg 23, 8084 AR ’t Harde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8084AR 23
Publicatiedatum
14-07-2020
Einddatum
25-08-2020
Kaart behorende bij: Burgemeester Ulco de Vriesweg 23, 8084 AR ’t Harde Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Burgemeester Ulco de Vriesweg 23, 8084 AR ’t Harde (binnengekomen 1 juli 2020)
Activiteit(en) kappen: het kappen van een grove den.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.