Burgemeester Frieswijkweg 9, 8085 RA Doornspijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8085RA 9
Publicatiedatum
21-07-2020
Einddatum
01-09-2020
Kaart behorende bij: Burgemeester Frieswijkweg 9, 8085 RA Doornspijk Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Burgemeester Frieswijkweg 9, 8085 RA Doornspijk (binnengekomen 9 juli 2020)
Activiteit Kappen: het kappen van een dode beuk.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.