Burchtstraat, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie B, nummer 2425

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Publicatiedatum
10-12-2019
Einddatum
21-01-2020
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Burchtstraat, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie B, nummer 2425 (verzonden 3 december 2019)
Activiteit Kappen: het kappen van een zomereik.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.