Buntgraslaan, Dassenburcht, Hazenleger en Veldbiesweg ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummer 8996

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Publicatiedatum
24-12-2019
Einddatum
04-02-2020
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Buntgraslaan, Dassenburcht, Hazenleger en Veldbiesweg ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummer 8996 (binnengekomen 17 december 2019)
Activiteiten Bouwen, Inrit/uitweg en aanleg: het bouwen van 32 woningen met erfafscheidingen en opritten en het aanleggen van een weg.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.