Buntgraslaan, Dassenburcht, Hazenleger en Veldbiesweg in het deelgebied Heidezoom in ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummer 9078

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8084RP 1
Publicatiedatum
22-12-2020
Einddatum
02-02-2021
Kaart behorende bij: Buntgraslaan, Dassenburcht, Hazenleger en Veldbiesweg in het deelgebied Heidezoom in ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummer 9078 Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Buntgraslaan, Dassenburcht, Hazenleger en Veldbiesweg in het deelgebied Heidezoom in ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummer 9078 (verzonden 15 december 2020)
Activiteit Bouwen: het realiseren van vergunningplichtige kopersopties.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.