Buntgraslaan 29 t/m 37, 8084 RA ’t Harde, Dassenburcht 15 t/m 35 8084 RM ‘t Harde, Hazenleger 16 t/m 36, 8084 RN ’t Harde en Veldbiesweg 38 t/m 46 8084 RD ’t Harde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8084RA 29
Publicatiedatum
29-09-2020
Einddatum
10-11-2020
Kaart behorende bij: Buntgraslaan 29 t/m 37, 8084 RA ’t Harde, Dassenburcht 15 t/m 35 8084 RM ‘t Harde, Hazenleger 16 t/m 36, 8084 RN ’t Harde en Veldbiesweg 38 t/m 46 8084 RD ’t Harde Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Buntgraslaan 29 t/m 37, 8084 RA ’t Harde, Dassenburcht 15 t/m 35 8084 RM ‘t Harde, Hazenleger 16 t/m 36, 8084 RN ’t Harde en Veldbiesweg 38 t/m 46 8084 RD ’t Harde (verzonden 22 september 2020)
Activiteiten Bouwen en Inrit/uitweg: het bouwen van 32 woningen met uitritten.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.