Buitenkruier te Elburg (kavel 224), kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie E, nummer 697

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Publicatiedatum
26-05-2020
Einddatum
07-07-2020
Kaart behorende bij: Buitenkruier te Elburg (kavel 224), kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie E, nummer 697 Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Buitenkruier te Elburg (kavel 224), kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie E, nummer 697 (binnengekomen 15 mei 2020)
Activiteit Bouwen en uitweg: het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitrit.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.