Buitenkruier 2, 8082 BB Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8081LA 19
Publicatiedatum
23-03-2021
Einddatum
04-05-2021
Kaart behorende bij: Buitenkruier 2, 8082 BB Elburg Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Buitenkruier 2, 8082 BB Elburg (verzonden 18 maart 2021)
Activiteit Bouwen: het plaatsen van een overkapping.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.