Broeklandstraat, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie E, nummer 365

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8082AE 2
Publicatiedatum
15-06-2021
Einddatum
27-07-2021
Kaart behorende bij: Broeklandstraat, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie E, nummer 365 Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

(verzonden 15 juni 2021)
Activiteit Inrit/uitweg: het aanleggen van een inrit.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.