Broeklandstraat Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie E, nummers 365, 480 en 961

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8081LA 19
Publicatiedatum
13-04-2021
Einddatum
25-05-2021
Kaart behorende bij: Broeklandstraat Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie E, nummers 365, 480 en 961 Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Broeklandstraat Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie E, nummers 365, 480 en 961
(binnengekomen 1 april 2021)
Activiteiten Bouwen en Aanleg: het plaatsen van een erfafscheiding, het bouwen van een bordes met keerwanden en het aanleggen van riolering, straatwerk en gedeeltelijk vloeistofdichte vloeren.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.