Broeklandstraat, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie E, nummer 365

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8081LA 19
Publicatiedatum
16-03-2021
Einddatum
27-04-2021
Kaart behorende bij: Broeklandstraat, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie E, nummer 365 Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Broeklandstraat, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie E, nummer 365 (binnengekomen 10 maart 2021)
Activiteit Milieu: het oprichten van een milieustraat.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.