Breede Gang te Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie B, nummer 441

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Publicatiedatum
16-04-2019
Einddatum
28-05-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Breede Gang te Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie B, nummer 441 (binnengekomen 9 april 2019)
Activiteit Bouwen: het verplaatsen en uitbreiden van de broeikas.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.

Uitgelicht