Breede Gang te Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie B, nummer 2217

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Publicatiedatum
14-05-2019
Einddatum
25-06-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Breede Gang te Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie B, nummer 2217 (verzonden 9 mei 2019) 
Activiteiten Bouwen en Planologisch afwijkend gebruik: het vervangen van de schuren door één bijgebouw.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Uitgelicht