Breede Gang, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie B, nummer 427

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (perceel)
  • Elburg B 427
Publicatiedatum
17-09-2019
Einddatum
29-10-2019
Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Breede Gang, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie B, nummer 427 (verzonden 10 september 2019)
Activiteiten Bouwen en Planologisch afwijkend gebruik: het legaliseren van twee gebouwen.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Uitgelicht