Breede Gang, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie B, nummer 427

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Elburg B 427
Publicatiedatum
16-07-2019
Einddatum
27-08-2019
Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Breede Gang, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie B, nummer 427 (binnengekomen 9 juli 2019)
Activiteit Bouwen: het vervangen van een schuur.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.

Uitgelicht