Breede Gang, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie B, nummer 2216

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (perceel)
  • Elburg B 2216
Publicatiedatum
25-06-2019
Einddatum
06-08-2019
Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Breede Gang, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie B, nummer 2216  (verzonden 20 juni 2019)
Activiteit Bouwen: het plaatsen van een tuinkas.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Uitgelicht