Breede Gang, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie B, nummer 1970

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8081LA 19
Publicatiedatum
16-03-2021
Einddatum
27-04-2021
Kaart behorende bij: Breede Gang, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie B, nummer 1970 Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Breede Gang, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie B, nummer 1970 (binnengekomen 9 maart 2021)
Activiteit Bouwen: het plaatsen van een tuinkas.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.