Bovenweg ter hoogte van Eperweg 9, ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sec-tie C, nummer 3172

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8081LA 19
Publicatiedatum
06-10-2020
Einddatum
17-11-2020
Kaart behorende bij: Bovenweg ter hoogte van Eperweg 9, ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sec-tie C, nummer 3172 Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Bovenweg ter hoogte van Eperweg 9, ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sec-tie C, nummer 3172 (verzonden 29 september 2020)
Activiteiten Aanleggen: het aanleggen van een bestaand bospad tot een half verhard pad bestaande uit grasbetonstenen en het verbeteren van de afwatering van het pad.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.