Bovenweg achter 2B, ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummer 8963

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (perceel)
  • Doornspijk E 8963
Publicatiedatum
09-07-2019
Einddatum
20-08-2019
Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Bovenweg achter 2B, ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummer 8963 (verzonden 4 juli 2019)
Activiteiten Kappen en Werk of werkzaamheden uitvoeren: het aanleggen van potculturesvelden, betonpaden, een waterbassin, het dempen van een sloot, het kappen van zes zomereiken en het gedeeltelijk rooien van een houtwal.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Uitgelicht