Bovenweg 80, 8085 SK Doornspijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8085SK 80
Publicatiedatum
11-05-2021
Einddatum
22-06-2021
Kaart behorende bij: Bovenweg 80, 8085 SK Doornspijk Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Bovenweg 80, 8085 SK Doornspijk
(binnengekomen 3 mei 2021)
Activiteit Kappen: het kappen van een zomereik en een populier.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.