Bovenweg 71, 8085 SG Doornspijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8085SG 71
Publicatiedatum
01-09-2020
Einddatum
13-10-2020
Kaart behorende bij: Bovenweg 71, 8085 SG Doornspijk Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Bovenweg 71, 8085 SG Doornspijk (binnengekomen 25 augustus 2020)
Activiteit Planologisch afwijkend gebruik: het realiseren van een bed & breakfast in een pipowagen.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.