Bovenweg 62A, 8085 SJ Doornspijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8085SJ 62 A
Publicatiedatum
16-03-2021
Einddatum
27-04-2021
Kaart behorende bij: Bovenweg 62A, 8085 SJ Doornspijk Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Bovenweg 62A, 8085 SJ Doornspijk (binnengekomen 9 maart 2021)
Activiteit Bouwen: het verbouwen van de woning en het plaatsen van een mantelzorgwoning.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.