Bovenweg 35, 8084 PW ’t Harde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8084PW 35
Publicatiedatum
22-12-2020
Einddatum
02-02-2021
Kaart behorende bij: Bovenweg 35, 8084 PW ’t Harde Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Bovenweg 35, 8084 PW ’t Harde (binnengekomen 16 december 2020)
Activiteit Bouwen: het uitbreiden van de schuur en het vervangen van de carport.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.