Bovenweg 14, 8084 PT ’t Harde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8084PT 14
Publicatiedatum
22-12-2020
Einddatum
02-02-2021
Kaart behorende bij: Bovenweg 14, 8084 PT ’t Harde Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Bovenweg 14, 8084 PT ’t Harde (verzonden 14 december 2020)
Activiteit Bouwen: het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.