Bovenheigraaf te ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie C, nummers 3264 en 3265

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8084PC 1
Publicatiedatum
25-08-2020
Einddatum
06-10-2020
Kaart behorende bij: Bovenheigraaf te ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie C, nummers 3264 en 3265 Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Bovenheigraaf te ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie C, nummers 3264 en 3265 (binnengekomen 13 augustus 2020)
Activiteit Aanleggen: het verharden en verbeteren van de afwatering van de weg.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.