Bovendwarsweg 57, 8084 JA ’t Harde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8084JA 57
Publicatiedatum
30-06-2020
Einddatum
11-08-2020
Kaart behorende bij: Bovendwarsweg 57, 8084 JA ’t Harde Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Bovendwarsweg 57, 8084 JA ’t Harde (binnengekomen 22 juni 2020)
Activiteit Bouwen en Planologisch strijdig gebruik: het plaatsen van een carport.
 

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.