Botterstraat in de omgeving van nummer 85, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie A, nummer 4390 - Weigering omgevingsvergunning

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
afgewezen
Locatie (postcode)
  • 8081JW 85
Publicatiedatum
08-12-2020
Einddatum
19-01-2021
Kaart behorende bij: Botterstraat in de omgeving van nummer 85, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie A, nummer 4390 - Weigering omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende weigering voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben gedaan:

Beschrijving

Botterstraat in de omgeving van nummer 85, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie A, nummer 4390 (verzonden 30 november 2020)
Activiteit Kappen: het kappen van een berk.

Tegen de geweigerde omgevingsvergunning is bezwaar mogelijk.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.