Botters, Bijbel en Blikken B.V.

Type bekendmaking
milieu-informatie
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8081HB 9
Publicatiedatum
20-10-2020
Einddatum
01-12-2020
Kaart behorende bij: Botters, Bijbel en Blikken B.V.

Beschrijving

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij de melding ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer hebben ontvangen en geaccepteerd van: Botters, Bijbel en Blikken B.V., t.a.v. mevrouw M. Schepik, J.P. Broekhovenstraat 9-11, 8081 HB Elburg

De melding heeft betrekking op het veranderen van de inrichting. De volgende activiteiten worden gemeld:
•    Het tijdelijk wijzigen van de openingstijden van Zandverhalen

Voornoemde melding is in de periode van 21 oktober 2020 tot 2 december 2020 in te zien op het gemeentehuis. U kunt hiervoor een afspraak maken via afspraak.elburg.nl.

U kunt tegen vergoeding van de kosten een kopie van de ter inzage gelegde stukken krijgen.