Boom & Tuin Techniek, Vaarbekerweg 11, 8084 PT in 't Harde

Type bekendmaking
milieuvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 8084PT 11
Publicatiedatum
12-05-2020
Einddatum
23-06-2020
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij de melding ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer hebben ontvangen en geaccepteerd van:
Boom & Tuin Techniek, Vaarbekerweg 11, 8084 PT in 't Harde

De melding heeft betrekking op het veranderen van de inrichting. De volgende activiteiten worden gemeld:
•    het opslaan van gevaarlijke- en bodembedreigende stoffen (aspen) in opslagvoorziening conform PGS 15

Voornoemde melding is in de periode van 13 mei 2020 tot 24 juni 2020 in te zien op het gemeentehuis. U kunt hiervoor een afspraak maken via afspraak.elburg.nl.

U kunt tegen vergoeding van de kosten een kopie van de ter inzage gelegde stukken krijgen.