Boni – markten B.V., Vooronder 14, 8081 NK Elburg

Type bekendmaking
milieuvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 8081NK 14
Publicatiedatum
13-04-2021
Einddatum
25-05-2021
Kaart behorende bij: Boni – markten B.V., Vooronder 14, 8081 NK Elburg

Beschrijving

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij de melding ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer hebben ontvangen en geaccepteerd van:
Boni – markten B.V., Vooronder 14, 8081 NK Elburg

De melding heeft betrekking op het wijzigen van een inrichting. De volgende activiteiten worden gemeld:
•    Het in werking hebben van een koelinstallatie
•    Het laden en lossen van vrachtwagens

Voornoemde melding is in de periode van 14 april 2021 tot 26 mei 2021 in te zien op het gemeentehuis. U kunt hiervoor een afspraak maken via afspraak.elburg.nl.

U kunt tegen vergoeding van de kosten een kopie van de ter inzage gelegde stukken krijgen.