Bodemenergiesysteem - De Stelling 6 en 8

Type bekendmaking
bodembeschermingsvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8081LA 19
Publicatiedatum
22-12-2020
Einddatum
02-02-2021
Kaart behorende bij: Bodemenergiesysteem - De Stelling 6 en 8

Beschrijving

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een melding hebben ontvangen en geaccepteerd voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem op de percelen: De Stelling 6 en De Stelling 8 in Elburg.

Voornoemde melding is in de periode van 23 december 2020 t/m 2 februari 2021 in te zien op het gemeentehuis. Voor inzage kunt u een afspraak maken via afspraak.elburg.nl.

U kunt tegen vergoeding van de kosten een kopie van de ter inzage gelegde stukken krijgen.