Bloemsteeg 7 en 9, 8081 CX Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8081CX 7
Publicatiedatum
25-06-2019
Einddatum
06-08-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Bloemsteeg 7 en 9, 8081 CX Elburg (binnengekomen 14 juni 2019)
Activiteiten Monument en Bouwen: het vervangen van de overkapping en het plaatsen van een hekwerk.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.

Uitgelicht